Phương thức giao hàng

I. Nội Thành TP.HCM.

  • 1_ Đơn hàng từ 1.500.000 đ trở lên sẽ được giao miễn phí.

  • 2_ Đơn hàng dưới 1.500.000 đ khách hàng đến trực tiếp công ty nhận hàng hoặc chúng tôi sẽ hỗ trợ giao hàng tính phí vận chuyển và được thông báo giá vận chuyển trước khi nhận đơn hàng.

II. Các Tỉnh Khác

  • 1_ Hỗ trợ giao đến chành xe hoặc công ty chuyển phát do khách hàng chỉ định trong nội ô TP.HCM.

  • 2_ Hỗ trợ chuyển phát đến tất cả điểm trên toàn Quốc, giá vận chuyển và thời gian nhận hàng sẽ như bên công ty chuyển phát thông báo hoặc thỏa thuận giữa 2 bên khi nhận đơn hàng.

  • 3_ Đơn hàng cần gấp chúng tôi sẽ cho xe đi giao trực tiếp đến khách hàng, mức phí vận chuyển và thời gian nhận hàng sẽ được thỏa thuận giữa 2 bên.

III. Quốc Tế

  • 1_ Hỗ trợ giao đến công ty chuyển phát hoặc địa điểm do khách hàng chỉ định trong nội ô TP.HCM.

  • 2_ Hỗ trợ gửi hàng đến công ty chuyển phát quốc tế, giá vận chuyển và thơi gian nhận hàng sẽ như bên công ty chuyển phát thông báo.

Khách hàng của chúng tôi
Liên hệ bằng Zalo